Gregorjevo

Ko gre luč v vodo
in se prične pomlad

Na predvečer godu sv. Gregorja, ki praznuje 12. marca, marsikje na Slovenskem poteka praznovanje gregorjevega – spuščanja gregorčkov po vodi. Šega ima korenine v predkrščanski dobi, ko so ljudje ogenj dali v vodo ob prehodu iz starega v novo leto. Pozneje se je uveljavilo prepričanje, da oznanja prihod pomladi in daljšanje svetlega dela dneva. Takrat naj bi čevljarji, kovači in drugi rokodelci prenehali delati ob umetni svetlobi. To so simbolično oznanili s tem, da so dali na vodo goreče predmete ali svečo, ki je gorela v papirnati hiški. Tradicija, iz katere je zraslo spuščanje gregorčkov, je stara in trdoživa, najmočnejša je v Tržiču, Kropi, Kamni Gorici in Železnikih, razvejana pa je tudi drugod po Sloveniji in svetu.

dr. Bojan Knific

Ko gre luč v vodo in se prične pomlad

Starodavna šega, ki se je ohranila do danes, simbolično naznanja prihod pomladi. Knjiga predstavlja značilnosti in posebnosti gregorjevega na Slovenskem in spuščanja luči po vodi drugod po svetu.